กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


WELCOME TO

 

Ban nong weang nong jik non toon School

More...
WELCOME TO

นายสมคิด กัญญพันธ์

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

More...
นายสมคิด กัญญพันธ์
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ทำเนียบบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   วารสารโรงเรียน
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
    E-Service
   
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียน  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการ ...

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      7 คน

สถิติเดือนนี้:   73 คน

สถิติปีนี้:        6705 คน

สถิติทั้งหมด: 18015 คน

 


ประวัติหน่วยงาน

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น  เดิมชื่ิอว่าโรงเรียนประชาบาลวัดสว่างแวงฮี   ซึ่งในสมัยก่อนนั้นได้อาศัยวัดเป็นสถานที่ให้การศึกษา ทำการสอนระดับชั้นเตรียมประถม 2 ปี

ในขณะแรกตั้งโรงเรียนมีนักเรียนอยู่ประมาณ 70-80 คน  มีครูทำการสอนอยู่   3 ท่าน   ในกาลต่อมาจึงได้ย้ายโรงเรียนจากวัดสว่างแวงฮีมาทำการเรียนการสอนสถานที่แห่งใหม่ และอาคารหลังใหม่ เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2482  โดยเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเ้รียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น (หนองแวงวิทยาคาร )  ตำบลบ้านโต้น  อำเภอพระยืน   จังหวัดขอนแก่น 

     ในวันที่ 1  มกราคม  2526 ผู้ใหญ่บ้านและราษฎรทั้ง 3  หมู่บ้านได้มีมติพร้อมเพรียงกันขอเปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น  ในสมัยที่นายทองม้วน  คำสุต เป้นผู้บริหารโรงเรียน คือตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ระดับ 6  จนท่านเกษียณอายุราชการปี 2532  ต่อจากนั้นก็มีผู้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่สืบต่อประกอบด้วย

                     1. นายสมศักดิ์   โสรถาวร      ตำแหน่งครูใหญ่        พ.ศ. 2532 -  2543 

                     2. นายเสกสรร   ลุนบง (รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ) พ.ศ. 2543 - 2544

                     3. นายบุญไกร  แสงสุวรรณ    ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน   พ.ศ. 2544 - 2551

                     4. นายอร่าม   ลอยคลัง          ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  พ.ศ. 2551 - 2554

                     5. นายสุพจน์   กองทุน          ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน   พ.ศ. 2554 - 2561 

                     6. นายสมคิด  กัญญพันธ์       ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน   พ.ศ. 2561  ถึงปัจจุบัน 

 โดยได้จัดระบบการเรียนการสอนออกเป็น 3  ระดับ  คือ  ก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ปัจจุบันมีข้าราชการครู   13  คน   ครูพี่เลี้ยง  - คน  ครูอัตราจ้าง  1 คน                    ครูธุรการ  1  คน  นักการ  1  คน  มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น  186  คน

 
 
 
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่