กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


WELCOME TO

 

Ban nong weang nong jik non toon School

More...
WELCOME TO

นายสมคิด กัญญพันธ์

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

More...
นายสมคิด กัญญพันธ์
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ทำเนียบบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   วารสารโรงเรียน
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
    E-Service
   
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียน  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการ ...

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   67 คน

สถิติปีนี้:        6699 คน

สถิติทั้งหมด: 18009 คน

อัตลักษณ์

ยิ้มไหว้ ทักทายเป็น

 

เอกลักษณ์

สถานศึกษาพอเพียง

 

ปรัชญา

ความรู้ คู่คุณธรรม

 

คำขวัญ

นำวิชาการ ประสานชุมชน ฝึกฝนวินัย

ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา

2) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

3) พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4) จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างรู้ค่า

5) ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

6) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ “ยิ้มไหว้ ทักทายเป็น” และเอกลักษณ์ ของโรงเรียน                              “ สถานศึกษาพอเพียง”     ให้โดดเด่น

7)  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2

8) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2565 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น เป็นโรงเรียนต้นแบบ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ครู นักเรียน ยิ้มไหว้ ทักทายเป็น เน้นไอซีที ้เ็ดพิการ ได้รับโอกาสทางการศึกษา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน
 
 

 

ไฟล์แนบ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้แต่ง :vision
เมื่อ :2020-09-29 13:55:47
ที่มา :./administrator-control/img/link_go.png